untitled-2no

untitled-2no
nono
nono

no

З нагоди 25-річчя  запровадження україністичних студій на філологічному факультеті Бєлградського університету
17-19 листопада 2016
Бєлград

untitled-2

Зборник који предлажемо пажњи славистичке научне јавности садржи допуњене и прерађене текстове саопштења са Међународне научне конференције „Украјинистика и словенски свет. Поводом 25 година украјинистике на Универзитету у Београду“, која је одржана од 17. до 19. новембра 2016. године на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду.
Конференција је окупила 65 научника из 13 земаља света − са преко 20 универзитета Европе, Азије и САД, а њен рад се одвијао у оквиру пленарне седнице, као и 8 паралелних секција, тематски организованих у три блока:

1. Украјински језик и словенски свет: 1.1 Питања дијахронијске и синхронијске анализе; 1.2 Актуелна проучавања граматике, лексике и стилистике; 1.3 Језичка слика света Украјинаца и других словенских народа;
2. Украјинска књижевност и словенски свет: 2.1 Питања књижевне рецепције; 2.2 Писац и његова епоха; 2.3 Постмодерна у контексту данашњице;
3. Украјинска култура и словенски свет: 3.1 Дијалог култура; 3.2 Очување националног идентитета.

Саопштења са конференције у зборнику су разврстана у 10 поглавља, од којих свако одсликава перспективни правац изучавања украјинског језика и књижевности, украјинске културе која се ствара у Украјини, али и у другим земљама света, историје украјинског народа у Украјини и расејању. Сваки од објављених радова представља специфичан поглед на украјинистичку проблематику, с обзиром да се даје из посебне визуре – из перспективе припадника других народа, како словенских тако и несловенских, истакнутих научника који су посветили свој живот проучавању словенског континуума, сатканог од тако сличних а уједно тако различитих слика света.
Посебно радује то што се овај зборник појављује уочи значајних догађаја у славистичком свету – 16. Међународног конгреса слависта, који ће бити одржан 2018. године у Београду, као и 9. Међународног конгреса украјиниста, који ће се одржати у Кијеву нешто раније. Биће то прилика да се аутори који су се срели на страницама овог зборника поново сретну уживо и размене нове идеје, као и утиске са скупа у Београду.
Уредништво искрено захваљује рецензентима зборника проф. др Олги Паламарчук и проф. др Али Татаренко, деканским колегијумима Филолошког факултета у Београду, који су се сменили 2016. године, а посебно деканицама Факултета – проф. др Александри Вранеш и проф. др Љиљани Марковић, без чије подршке овај пројекат не би могао успешно да се реализује.

15. септембар 2017.
Људмила Поповић

ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Україністика і слов’янський світ», що відбудеться 17-19 листопада 2016 року з нагоди 25-річчя запровадження україністичних студій на філологічному факультеті Бєлградського університету.

У дні проведення конференції на філологічному факультеті Бєлградського університету буде організовано виставку нових україністичних видань.

Останнього дня конференції заплановано тематичну екскурсію «Монастирі заповідника Фрушка гора та українське бароко».

ДОКУМЕНТИ
65

УЧАСНИКІВ

61

ДОПОВІДЬ

12

КРАЇН

ПРОГРАМА

Прибуття учасників

середа, 16 листопада

13:30

Реєстрація учасників

13:30 - 14:00

(Читальна зала кафедри славістики)

14:00

Пішохідна екскурсія по центру Бєлграда

14:00 - 16:00

День перший

четвер, 17 листопада

8:00

Реєстрація учасників

8:00 - 9:00

(Читальна зала кафедри славістики)

9:00

Відкриття конференції

9:00 - 9:30

(Аудиторія №11)

Вітальне слово декана філологічного факультету Бєлградського університету проф. Ліляни Маркович

Вітальне слово Посла України в Сербії Олександра Александровича

9:30

Пленарне засідання

9:30 - 11:30

(Аудиторія №11)

(Головують: Загнітко Анатолій Панасович, Мотокі Номаті)

 1. ПОПОВИЋ Људмила (Бєлград): Роль та завдання україністики в сучасній славістиці (з нагоди 25-річчя україністичних студій у Бєлградському університеті)
 2. ЗАГНІТКО Анатолій Панасович (Київ): Tипологія морфологічних категорій: еволюційно-динамічні процеси
 3. WEXLER Paul (Тель-Авів): Yiddish (and maybe even Romani) as unique tools for the reconstruction of (c)overt Iranianisms in German and Slavic (with special attention to Old Kiev-Polissian-Podilian-Galician)
 4. NOMACHI Motoki (Сапоро): On the Project of the West Polissian Literary Language being Revisted after 30 Years
 5. КОНЧАРЕВИЋ Ксенија (Бєлград): Украјинска теолингвистика данас: фундаментални и апликативни аспекти
 6. ЛЄСНАЯ Галина Мирославівна (Москва): Системно-структурні особливості української мови як іноземної  слов’янської (в аспекті викладання у близькоспорідненій аудиторії)
11:30

Перерва на каву

11:30 - 12:00

(Читальна зала кафедри славістики)

12:00

Пленарне засідання

12:00 - 14:00

(Аудиторія №11)

(Головують: Юліян Тамаш, Гарасим Ярослав Іванович)

 1.  СИБИНОВИЋ Миодраг (Бєлград): Место украјинске књижевности у српској науци и култури
 2. ДАНИЛЕНКО Андрій Іванович (Гарвард): Куліш про мову і про мову Куліша
 3. ГАРАСИМ Ярослав Іванович (Львів): Іван Франко і наукові школи у фольклористиці та літературознавстві
 4. ТАМАШ Юліян (Новий Сад): Лемківський субстрат у поезії Б.-І. Антонича та Й. Гарасимовича
 5. КОРНЄЄНКО Аґнєшка (Краків): Рецепція української літератури в польському контексті
 6. ПАЩЕНКО Євген Миколайович (Загреб): До історії зарубіжної україністики: україністика в Хорватії
14:00

Перерва на обід

14:00 - 16:00

16:00

Секційні засідання

16:00 - 17:45

1.1 Українська мова та слов’янський світ. Діалог культур

(Головують: Чижмарова Марія, Баранівська Оксана Степанівна)

(Аудиторія № 23)

 1. ČIŽMÁROVÁ Mária (Пряшів): Ukrajinský jazyk a kultúra na Slovensku
 2. БАРАНІВСЬКА Оксана Степанівна (Краків): Порівняльний аналіз мови української і польської політичної еліти на поч. ХХІ ст.
 3. ДЕРЖАНСЬКИЙ Іван Олександрович, СІРУК Олена Борисівна (Софія, Київ): Зайо Байо та Зайчик-Побігайчик: болгарський і український стереотипи
 4. СОРОКА Ольга Богданівна (Львів, Софія): Підручники з української мови для болгар в минулому й сьогодні
17:45

Перерва на каву

17:45 - 18:00

(Читальна зала кафедри славістики)

18:00

Презентація нових україністичних видань

18:00 - 19:00

(Читальна зала кафедри славістики)

Danylenko, Andrii. From the Bible to Shakespeare: Pantelejmon Kuliš (1819–1897) and the Formation of Literary Ukrainian. Boston, 2016.

Савремена украјинска драма. Антологија, Нови Сад, 2016.

19:30

Прийняття учасників конференції в Посольстві України в Сербії

19:30 - 21:00

(Бєлград, вул. Пає Адамова, 4)

День другий

п'ятниця, 18 листопада

9:30

Реєстрація учасників

9:30 - 10:00

(Читальна зала кафедри славістики)

10:00

Секційні засідання

10:00 - 11:45

1.2 Українська мова та словянський світ. Питання діахронічного та синхронічного аналізу

(Головують: Стаменова Албена Проданова, Ковач Оксана Тарасівна)

(Читальна зала кафедри славістики)

 1. КОВАЧ Оксана Тарасівна (Будапешт): Визначення групи східнослов’янських запозичень серед слов’янізмів в угорській мові
 2. СТАМЕНОВА Албена Проданова (Софія): Лексичні давньоболгаризми в сучасних українській та російській мовах
 3. КРАВЧЕНКО Людмила Олександрівна (Київ): Фольклор як скарбниця української лексики і як засіб популяризації української мови серед молоді
 4. СІРУК Олена Борисівна, ДЕРЖАНСЬКИЙ Іван Олександрович (Київ, Софія): Терміни свояцтва в болгарських і українських паралельних текстах
 5. МУДРИ Александар (Новий Сад): Западноукрајинске паралеле у пољопривредној лексици Русина у Војводини

Дискусія: 11.30-11.45

2.1 Українська література та слов’янський світ. Питання літературної рецепції

(Головують: Соболь Валентина Олександрівна, Дзюба-Погребняк Олена Іванівна)

(Аудиторія № 23)

 1. СОБОЛЬ Валентина Олександрівна (Варшава): Польська рецепція літератури україн­ського бароко
 2. ДЗЮБА-ПОГРЕБНЯК Олена Іванівна (Київ): Галичина в літературах південних слов’ян про Першу світову війну
 3. ГАРАСИМ Леся Орестівна (Львів): Українсько-сербські міжфольклорні взаємини у культурологічній концепції Григорія Нудьги
 4. ДРАГОЙЛОВИЧ Юлія (Бєлград): Паратекстуальний код у художній прозі Ірени Карпи
11:45

Перерва на каву

11:45 - 12:00

(Читальна зала кафедри славістики)

12:00

Секційні засідання

12:00 - 13:30

1.3 Українська мова та слов’янський світ. Актуальні дослідження з граматики, лексикології і стилістики української мови

(Головують: Оксана Тимко Дітко, Камберова Райна Христова )

(Читальна зала кафедри славістики)

 

 1. TIMKO ĐITKO Oksana, GRALJUK Silvija (Загреб): Glagolski pridjevi u ukrajinskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku
 2. КАМБЕРОВА Райна Христова (Софія): Лексичні і граматичні засоби вираження ввічливості в болгарській і в українській мовах
 3. ІВАНОВИЧ Мілена (Бєлград): Типи мультиплікативів в українській мові
 4. ГРИГОР’ЄВ Олександр Миколайович (Київ): Лінгвістичний аспект концепту «Європа» в публіцистиці Миколи Хвильового
 5. ТЕПШИЧ Анастасія (Бєлград): Графічні прийоми візуалізізації тексту (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена)

Дискусія: 13.15-13.30

2.2 Українська література та словянський світ. Український постмодерн у світлі сьогодення

(Головують: Галета Олена Ігорівна, Тепшич Анастасія )

(Аудиторія № 23)

 1. ГАЛЕТА Олена Ігорівна (Львів): Українська література Inside/Out: від вигнання до транскультурності
 2. ГУК Зоряна Василівна (Львів): Необарокові тенденції у постмодерністських романах («Перверзія» Ю. Андруховича та «Хозарський словник» М. Павича)
 3. МІРОШНИЧЕНКО Надія Леонідівна (Київ): Постмодерна українська драматургія у міфологічному контексті
 4. ДРАГОЙЛОВИЧ Юлія (Бєлград): Паратекстуальний код у художній прозі Ірени Карпи
 5. ТЕПШИЧ Анастасія (Бєлград): Графічні прийоми візуалізізації тексту (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена)

Дискусія: 13.15-13.30

13:30

Перерва на обід

13:30 - 15:30

15:30

Секційні засідання

15:30 - 17:15

1.4 Українська мова та словянський світ. Мовна картина світу українців та інших слов’янських народів

(Головують: Венжинович Наталія Федорівна, Петровська Леся Євгенівна)

 1. ВЕНЖИНОВИЧ Наталія Федорівна (Ужгород): Мовна картина світу українців крізь призму фраземіки української мови
 2. ПЕТРОВСЬКА Леся Євгенівна (Київ): Культурна карта слов’янського світу (за матеріалами лінгвокультурологічного дослідження етностереотипів серед українців) 
 3. ОРЛЕНКО Оксана Володимирівна (Львів): Образно-схематична репрезентація часу
 4. РАДОВАНОВИЧ Анджела (Нікшич): Славянская мифология как элемент фразеологии поэтического текста
 5. ПЕТРОВИЋ Срђан (Бєлград): Сакрална лексема Бог у мрежи вербалних асоцијација украјинског језика у поређењу са руским

Дискусія:17.00-17.15

2.3 Українська література та словянський світ. Письменник на тлі своєї епохи

(Головують: Хоменко Галина Іванівна, Гетка Йоанна)

(Читальна зала кафедри славістики)

 1. ГЕТКА Йоанна (Варшава): Пісні як джерело досліджень української мови (на матеріалах пісень з василіанських видань XVIII століття)
 2. ХОМЕНКО Галина Іванівна (Харків): Микола Хвильовий і Французька Республіка Словесності: парадокс пере-/прочитання
 3. БОЙКО Надія Теодорівна (Київ): Націєцентричний аспект творчості О.Я. Кониського
 4. ПІСКУНОВА Ольга Борисівна (Харків): Містика Миколи Хвильового як об’єкт світового літературознавства
 5. ГАЕВ Тања (Бєлград): Поезија Павла Тичине у српском преводу
 6. ШАРКО-ГОЛУБОВИЋ Наталија (Новий Сад): Митотворност природе у украјинској поезији, изабране интерпретације

Дискусія:17.00-17.15

17:15

Перерва на каву

17:15 - 17:30

(Читальна зала кафедри славістики)

17:30

17:30 - 18:30

Нарада з питань співпраці в рамках програми ERAZMUS+ та організації спільних проектів

(Читальна зала кафедри славістики)
18:30

Презентація нових україністичних видань

18:30 - 19:30

(Читальна зала кафедри славістики)

Історія української літератури у 12-ти томах. Київ, 2013. (т.1); 2014 (т.2).

Paščenko, Jevgenij. Juraj Križanić i Ukrajina. Graditelji europske kršćanske unije. Zagreb: 2015

Ивановић, Милена. Акционалност – семантика и форма у савременом украјинском и српском језику. Београд, 2016.

19:30

Закриття конференції

19:30 - 19:30

(Читальна зала кафедри славістики)

20:00

Вечеря

20:00 -

(Ресторан „Аероклуб“, вул. Узун Миркова, 4)

Цілоденна екскурсія: „Монастирі Фрушкої Гори та українське бароко“

(Крушедол, Хопово, Сремські Карлівці)

9:00

Виїзд автобуса з Бєлграда

9:00 - 15:00

(автобус чекатиме перед будівлею філологічного факультету)

15:00

Зустріч з представниками української громади в Сербії

15:00 - 15:30

Зустріч з представниками української громади в Сербії. Концерт у приміщенні Новосадської міської ради (вітальне слово міського голови).

(Новий Сад)

15:30

Обід у приміщенні УКЦ „Кобзар“

15:30 - 18:00

(Новий Сад)

19:00

Повернення до Бєлграда

19:00 - 20:30

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДАЧІ

Свою участь у роботі конференції підтвердили пленарні доповідачі з найпрестижніших університетів світу.

Анатолій Загнітко
НАН України; Донецький національний університет, Вінниця

Андрій Даниленко
Гарвардський університет; Університет Пейс, Нью-Йорк

Ярослав Гарасим
Львівський національний університет імені Івана Франка

Поль Векслер
Тель-Авівський університет

Мотокі Номачі
Університет Хоккайдо

 

СПИСОК ДОПОВІДАЧІВ

НАН України; Донецький національний університет, Вінниця

Анатолій Загнітко

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ярослав Гарасим

Гарвардський університет; Університет Пейс, Нью-Йорк

Андрій Даниленко

Університет Хоккайдо

Мотокі Номачі

Збірник доповідей учасників конференції

Вимоги до оформлення статті

Статті можна подавати усіма словʹянськими мовами, а також англійською мовою. Обсяг статті повинен становити до 8 сторінок машинопису (16.000 знаків).  Роботи надсилати за електронною адресою: conference@ukrajinistika.edu.rs

Упутство за припрему рукописа за штампу

Радови се могу предавати на свим словенским језицима и на енглеском језику. Обим рада не треба да прелази 8 куцаних страница формата А4 (16.000 карактера). Радове слати на електронску адресу: conference@ukrajinistika.edu.rs

 • Міжнародна наукова конференція
  УКРАЇНІСТИКА І СЛОВ'ЯНСЬКИЙ СВІТ
  З нагоди 25-річчя запровадження україністичних студій на філологічному факультеті Бєлградського університету
  Бєлград
  17-19 листопада 2016 р.
 • Адреса Конференції

  Филолошки факултет
  Студентски трг 3
  11000 Београд, Србија

 • E-mail

  conference@ukrajinistika.edu.rs

 • Організатор:

  Кафедра славістики
  філологічного факультету
  Бєлградського університету

 • Наш веб-сайт

  ukrajinistika.edu.rs

 • Тел: +381 11 2639 550